Technologia

Budowa oczyszczalni – zadbaj o plany

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga sporych nakładów finansowych. Planując tak duże przedsięwzięcie, należy szczegółowo zaplanować każdy krok. Choć obowiązujące przepisy Prawa nie wymagają od inwestora wykonania planów, warto wziąć je pod uwagę. Pozwoli to uniknąć wielu problemów, jakie można napotkać na etapie realizacji inwestycji.

Z projektem czy bez?

Choć przydomowe oczyszczalnie ścieków są niezwykle istotnymi obiektami na każdej działce budowlanej, to przepisy Prawa budowlanego nie wskazują na konieczność wykonania planu. Bardzo często zdarza się, że inwestor, kierując się pozornymi oszczędnościami, odstępuje od takiego pomysłu. Czy słusznie?
Brak szczegółowych planów, bardzo szybko okaże się poważnym utrudnieniem. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to dość skomplikowane instalacje, zatem proces budowy powinien uwzględniać bardzo wiele aspektów.

Co powinien zawierć projekt?

Prawidłowo wykonany projekt oczyszczalni, powinien uwzględniać wszystkie czynniki, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie instalacji. To jednak dość ogólnikowe stwierdzenie, przejdźmy zatem do szczegółów.
Projekt powinien uwzględniać metodę odprowadzania ścieków, wynikającą z uwarunkowań gruntowo- glebowych. Nie może zabraknąć także wykazu wszystkich elementów oczyszczalni. Warto określić także odbiornik oczyszczonej cieczy.

Kiedy warto rozpocząć budowę?

Plany powinny być dostosowane do pory roku, w której zostanie rozpoczęta budowa oczyszczalni. Nie każdy termin okazuje się być właściwym dla tego typu inwestycji.
Ze względu na znaczną twardość gleby, warto zaniechać budowy w miesiącach zimowych. Oczyszczalnia powinna zostać uruchomiona w tym samym dniu, w którym lokatorzy zamieszkają w nowo wybudowanym domu. Wynika to z konieczności zapewnienia regularnego dopływu ścieków. Dotyczy to oczyszczalni z osadem czynnym. W przypadku oczyszczalni biologicznych, istnieje konieczność zapewnienia czasu, który warunkuje jej poprawne działanie. Wszystko to należy uwzględnić już na etapie planowania inwestycji.
Tekst powstał we współpracy z Aquqclear

Previous ArticleNext Article