Budowa oczyszczalni – zadbaj o plany

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga sporych nakładów finansowych. Planując tak duże przedsięwzięcie, należy szczegółowo zaplanować każdy krok. Choć obowiązujące przepisy Prawa nie wymagają od inwestora wykonania planów, warto wziąć je pod uwagę. Pozwoli to uniknąć wielu problemów, jakie można napotkać na etapie realizacji inwestycji. Read more

Kim jest prosument?

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Read more