Biznes

Wycena przedsiębiorstw notowanych na GPW

Inwestorzy indywidualni opierający się na analizie fundamentalnej niemal permanentnie dokonują wyceny przedsiębiorstw. Robią to oczywiście w celu porównania wartości przedsiębiorstwa do aktualnych cen akcji w celu znalezienia okazji inwestycyjnych. Wierzą, że w długim ceny akcji zrównają się w wartością wewnętrzną firmy.

Sposoby wyceny stosowane przez inwestorów

Na temat sposobów wyceny powstało wiele publikacji, trwają także akademickie dyskusje na temat, która z metod i dlaczego jest najlepsza. Wystarczy zajrzeć na fora poświęcone inwestycjom giełdowym, aby zobaczyć jak tematy wyceny potrafią być żywiołowe i podnieść ciśnienie niejednemu inwestorowi.

Oprócz standardowych metod wyceny (dochodowe, majątkowe, mieszane), wycena przedsiębiorstw przez inwestorów opiera się na szczegółowej analizie wskaźnikowej.

Czym jest analiza wskaźnikowa?

W sprawozdaniu finansowym spółki znajduje się bardzo wiele danych opisujących finansowe aspekty działalności finansowej przedsiębiorstwa. Ich odpowiednie zestawianie ze sobą, dodawanie, mnożenie, dzielenie oraz analizowanie w czasie zachodzących trendów, pozwala odpowiedzieć na wiele istotnych pytań: czy spółka jest rentowna? czy utrzymuje płynność? czy odpowiednio zarządza stanami magazynowymi? czy jej zadłużenie utrzymywane jest na odpowiednim poziomie?

Wycena przedsiębiorstw może nie tylko prowadzić do odpowiedzi na pytanie „ile spółka jest obecnie warta?”, ale także powinna odpowiadać na pytanie „czy spółka jest fundamentalnie zdrowa?. Czyli, czy będzie w stanie w przyszłości działać równie efektywnie, co w przeszłości. Z pewnością pomaga w tym analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa, a w szczególności analiza rentowności (czy spółka zarabia), analiza płynności (czy spółka jest wypłacalna), analiza marż (czy marże są na odpowiednio wysokim poziomie), analiza zobowiązań (czy spółka nie jest zbyt mocno zadłużona), analiza rotacji majątku (czy spółka efektywnie zarządza posiadanymi stanami magazynowymi).

Wycena przedsiębiorstw bez wyceny wskaźnikowej, która pozwala zbadać kondycję finansową przedsiębiorstwa jest niepełna. Dlatego tak dużą rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych pełni analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa pod kątem wartości kluczowych wskaźników.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Previous ArticleNext Article