Biznes

Nieobecność na sali sądowej w procesie rozwodowym

Nierzadko zdarza się, że osoby starające się o rozwód celowo lub z przyczyn niezależnych nie stawiają się na posiedzeniu sądu. Co dzieje się  w sytuacji, kiedy jeden ze współmałżonków nie zjawi się na sali sądowej? Sprawdź!

Nieobecność powoda

Konsekwencje absencji podczas rozprawy rozwodowej zależą przede wszystkim od tego, która ze stron nie stawi się na posiedzeniu. Niemożliwe jest przeprowadzenie rozprawy bez powoda.  Jeśli powód nie pojawi się na pierwszym posiedzeniu, całe postępowanie rozwodowe zostaje zawieszone, a jego wznowienie będzie możliwe dopiero po 3 miesiącach. Aby tego uniknąć, powód może przedstawić przed sądem dowód wyjaśniający przyczynę nieobecności. Jeśli jego interesy na pierwszej rozprawie będzie reprezentował pełnomocnik, postępowanie nie będzie zakłócone. Ważne jest jednak, aby osoba wnosząca o rozwód stawiła się chociaż na jednym posiedzeniu, ponieważ tylko w ten sposób będzie mogła złożyć zeznania.

Nieobecność pozwanego

Jeśli na posiedzeniu nie stawi się osoba pozwana, rozprawa odbędzie się zgodnie z planem. Warto mieć jednak świadomość, że w takiej sytuacji może zapaść wyrok zaoczny, który może okazać się dla osoby nieobecnej niekorzystny.

Zaufaj profesjonaliście

Zachowanie i współpraca podczas rozwodu może rzutować na wynik rozprawy. Aby mieć pewność, że unikanie obecności w sądzie nie przysporzy Ci kłopotów, warto skonsultować się z prawnikiem. Spotkanie z fachowcem wykwalifikowanym w prawie rodzinnym z  pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości oraz pomoże Ci znaleźć najlepszą dla Ciebie strategię. Profesjonalną pomoc na Śląsku oferuje między innymi kancelaria prawna adwokat-katowice.info.pl.

Previous ArticleNext Article