Ciekawe

Szkolenia podatkowe – czego powinny dotyczyć?

Prowadzenie szkoleń podatkowych to ogromne wyzwanie. Nie ukrywajmy – wciąż wiele osób nie posiada odpowiedniej wiedzy w tym temacie, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia szkoleń – szczególnie wewnątrz rozmaitych firm. Sprawdźmy, jaką konkretnie tematykę powinny obejmować takie szkolenia…

Istota podatku – najważniejsze jego przykłady

Pierwszym zagadnieniem, które powinno być obowiązkowym na różnego rodzaju szkoleniach podatkowych jest… kwestia podatku dochodowego. Podatek ten jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, dlatego przeszkolenie pracowników działów odpowiedzialnych za rozliczenia z Urzędem Skarbowym jest pod tym względem niezbędne. Dodajmy, że warto też na tego typu szkoleniach zająć się kwestią redukcji kosztów związanych z podatkami – oczywiście nie obejmujących metod przekraczających polskie prawo podatkowe.
Szkolenia podatkowe, powinny też zawierać w sobie tematykę podatku VAT – czyli podatku, który jakby nie patrzeć płacimy my wszyscy. Dlatego tematyka ta, nie powinna obejmować wyłącznie naszej pracy w danej firmie, ale też codzienne życie w którym ciągle spotykamy się z podatkiem VAT. Obowiązkiem jest tutaj przekazanie słuchaczom, jak wygląda sprawa dokumentów związanych z posiadaniem statusu płatnika VAT a także – jakie mamy w naszym kraju stawki tego podatku (bo jak wiadomo, różne rodzaje towarów charakteryzują się inną stawką podatku VAT).

Kwestia nieruchomości

Każda firma, posiada jakąś nieruchomość. Mogą być to budynki, pola uprawne, działki (o charakterze budowlanym bądź nie) itd. Dlatego podczas takich szkoleń, koniecznym jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy na temat podatku od nieruchomości. Słuchacz powinien wiedzieć, jakie stawki obejmują konkretne ich rodzaje, które grunty rolne podlegają pod ów podatek itd.
Jeśli nasza firma posiada grunty leśne, istotne będzie również podczas takiego szkolenia przekazanie słuchaczom wiedzy na temat podatku leśnego. W tej dziedzinie tematyka również jest bardzo szeroka, dlatego powinno się tu przekazywać wiedzę konkretną i podstawową czyli taką, która będzie wiązać się z działalnością naszego przedsiębiorstwa. Przecież szkolenia podatkowe właśnie po to są…

Podatki specjalne

Obowiązkowym punktem każdego szkolenia podatkowego winny być również podatki specjalne czyli inaczej mówiąc specyficzne formy darowizn na rzecz Skarbu Państwa do których zalicza się między innymi podatek akcyzowy czy cło. Znajomość wiedzy w tym temacie przyda się szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z większym przedsiębiorstwem, działającym również w zakresie handlu zagranicznego.
Szkolenie podatkowe, powinno również dotyczyć szerokiej kwestii postępowania przed organami skarbowymi. Słuchacz powinien wiedzieć, jakimi narzędziami dysponuje w postępowaniu wobec US i jakie ma on prawa wynikające z Ustawy o Rachunkowości. Znajomość tego typu przepisów może okazać się szczególnie ważna wtedy, gdy wchodzimy w spór z fiskusem. A to jak wiemy w życiu naszej firmy jest raczej zdarzeniem pewnym.
Profesjonalne szkolenia podatkowe organizuje firma WLR Training Group

Previous ArticleNext Article