Kim jest prosument?

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Read more

https://www.swidnik.pl/ubezpieczenie-samochodu-w-polsce-kompleksowy-przewodnik-dla-kierowcow/ portal.org trzaikrajobraz.pl