Sentymentalnie i nowocześnie, czyli w industrialnym stylu

Kolejne epoki powracają do tego, co je poprzedzało lub do tego, co stanowiło ich daleką przeszłość. Uniwersalną cechą ludzkiego sposobu bycia jest więc pewien sentymentalizm. Tęsknota za tym, co przeminęło. Myślenie o przeszłości i jej uroku jako o czymś, co warto naśladować. W dziewiętnastym wieku w ten sposób traktowano chociażby antyk. Zresztą nadal lubimy starożytne motywy. Read more