Kim jest prosument?

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Read more

http://godrejmeridien-gurgaon.com/jakie-ubezpieczenie-dla-kierowcy-warto-posiadac/ zobacz tu https://fip.org.pl/szkolenia-marketingowe-postaw-na-rozwoj/