Biznes

Czym są systemy ERP?

Umiejętne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa to jeden z kluczowych aspektów, które decydują o jego wydajności. Współczesne firmy, w bardzo dużej mierze, opierają swoją działalność o systemy informatyczne, jednak w wielu przypadkach dochodzi tu do pewnych rozbieżności pomiędzy ich poszczególnymi segmentami. Aby zarządzanie mogło być realizowane w możliwie najbardziej efektywny sposób, potrzebny jest scentralizowany system informatyczny.
Małe i średnie firmy coraz częściej stawiają na skomputeryzowanie swojej działalności. Jednorazowy koszt inwestycji może wydawać się wysoki, jednak praktyka pokazuje, że to się opłaca. Oczywiście pod warunkiem, że stworzony zostanie spójny ekosystem, w którym wszystkie pojedyncze elementy będą ze sobą współgrały. Tutaj zaczyna się rola systemów ERP.

System ERP – co to takiego?

Systemy ERP czyli planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning), pojawiły się w zastępstwie nieco przestarzałych już systemów MRP II. To nic innego, jak sieć systemów informatycznych, służących do zaawansowanego zarządzania wszystkimi zasobami, jakie znajdują się w posiadaniu danego podmiotu gospodarczego. Tego rodzaju system składa się z wielu segmentów, a podstawą jego działania jest synchronizacja wszystkich dostępnych danych bez zbędnego powtarzania poszczególnych informacji.
Ujmując to w jednym zdaniu – system ERP ma na celu wspomaganie funkcjonowania przedsiębiorstwa na wszystkich lub tylko na wybranych szczeblach jego działalności.

Jak to działa?

Systemy ERP powstały jako rozwinięta i udoskonalona wersja systemów MRP II, niemal całkowicie wypychając je z rynku. Podstawą działania jest tutaj szereg całkowicie niezależnych od siebie aplikacji, które współgrają ze sobą w obrębie synchronizacji, tworząc tym samym powiązaną (choć nadal składającą się z całkowicie niezależnych modułów) sieć.
Zintegrowane, interaktywne środowisko ma na celu wspieranie przedsiębiorstwa we wszystkich wewnętrznych procesach biznesowych, jakie zachodzą w jego strukturze. Podstawą jest tutaj baza danych, która stanowi wspólny mianownik dla wszystkich modułów, składających się na system, a tych może być naprawdę sporo.
System ERP może mieć zastosowanie we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Wśród nich należy wymienić następujące sekcje:
• magazynowe;
• zarządzanie dostępnymi zasobami;
• realizacja dostaw;
• projektowanie, modernizacja i rozwój produktów;
• planowanie produkcji;
• zaopatrzenie;
• zarządzanie dostępnymi środkami trwałymi;
• HR;
• kontrola jakości;
• finanse i księgowość.
Są to tylko niektóre z licznych przykładów, bowiem ideą systemów ERP jest całkowite dostosowanie ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb, jakie przedstawia przedsiębiorstwo lub inna jednostka organizacyjna, która ma z niego korzystać.
Co niezwykle istotne, zintegrowane systemy informatyczne ERP mają zastosowanie właściwie w każdym przedsiębiorstwie – produkcyjnym i nieprodukcyjnym – funkcjonującym właściwie w dowolnej branży.
Z ich pomocą możliwe jest zintegrowanie wszystkich procesów, jakie zachodzą wewnątrz danej jednostki – produkcyjnych, kontrolingowych, magazynowych, sprzedażowych, kadrowych i wielu innych. Wszystko to odbywa się w ujednoliconym środowisku informatycznym, co znacząco ułatwia komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami i eliminuje potencjalne błędy, do których może dojść podczas importu lub eksportu danych.
Największą zaletą systemu ERP jest wspomniana wcześniej elastyczność. Można powiedzieć, że „uszycie sieci na miarę” nie stanowi najmniejszego problemu. Ostateczny kształt systemu jest zatem podyktowany specyfiką jego użytkownika.
Wiedza wykorzystana w artykule została zaczerpnięta od Boss Plus – system ERP

Previous ArticleNext Article